Μετεκτυπωτικές Εργασίες

targets-tl
targets-tr
grayscale

Ευέλικτες μετεκτυπωτικές λύσεις

Cat_home

Η αποπεράτωση κάθε εκτυπωτικής εργασίας δίνει την προστιθέμενη αξία που αναζητούμε σε κάθε έντυπο. Όμορφη εκτύπωση και άρτιο finishing αναδεικνύουν με το καλύτερο τρόπο, την ιδέα του σχεδιαστή του εντύπου. Δική μας προσπάθεια είναι να προτείνουμε λύσεις, να δοκιμάσουμε νέες τεχνικές, να είμαστε ευέλικτοι και δημιουργικοί. Με το νέο μας απόκτημα Digicut lazer POLAR-MOHR www.lithotech.gr εξερευνούμε την εγχάρακτη εκτύπωση του χαρτιού μαζί με την κοπή του χωρίς καλούπι!

colourscale
targets-bl
targets-br